Zoégas Zuprema

För de sofistikerade kaffeälskarna

För att attrahera de mest sofistikerade kaffedrickarna krävs ett speciellt kaffe och en speciell identitet. När Zoégas ville lansera ett kaffe som riktar sig till dessa konsumenter krävdes det därför att vi skapade ett designkoncept som skilde sig från de traditionella designerna.

Idego fick uppdraget att utveckla designkoncept och namn, samt skapa den story som berättar om segmentet. Ett koncept som bygger på Zoégas stora kunskap om kaffe, i en sparsmakad design med mycket kaffekänsla.

1/2 ZOÉGAS: Zuprema
1/2 ZOÉGAS: ZupremaDesignkoncept
2/2 ZOÉGAS: Zuprema
2/2 ZOÉGAS: ZupremaDesignkoncept