Produktprofilering

Mervärde genom stark profilering av produkterna

Lindab, ett av världens ledande företag inom ventilation och tunnplåt, beslutade sig för att öka kännedomen om varumärket och värdet av produkterna genom att profilera produkter och emballage.

Vårt uppdrag innebar en genomgripande analys och förändring av alla produkter och segment för att skapa ett identitetskoncept som med kraft förmedlar Lindabs kärnvärden och positionering.

 

1/5 Lindab
1/5 LindabProduktprofilering
2/5 Lindab
2/5 LindabProduktprofilering
3/5 Lindab
3/5 LindabProduktprofilering
4/5 Lindab
4/5 LindabProduktprofilering
5/5 Lindab
5/5 LindabProduktprofilering