Designanpassning med extra höga krav

Nestlé är en av världens ledande aktörer inom barnmat, och som sådan har man ett stort ansvar för att produkterna håller högsta kvalitet och motsvarar de näringsråd som finns. Vi har förtroendet att arbeta med de produkter där trygghet och säkerhet är som mest viktigt, modermjölksersättningar för de nordiska marknaderna. Vårt arbete innebär att anpassa det internationella designkonceptet till nordiska förhållanden och säkerställa att all information är både korrekt, konsekvent och lättförståelig. En komplex uppgift för mer än 30 artiklar, där noggrannhet i kombination med en tydlig effektiv process är A och O.

Nestlé: NAN
Nestlé: NANFörpackningsdesign/Designanpassning