Matgryner

Exotiskt och varumärkesbyggande

Frebaco Kvarns breda sortiment av matgryner är en viktig del i företagets ambition att vara en partner inte bara i frukostsammanhang.

Idego fick uppdraget att uppdatera designen på detta sortiment för att det skulle stötta och kommunicera såväl företagets nya identitet som det exotiska i att komplettera matlagningen med spännande matgryner från olika delar av världen.

Resultatet är en design som med subtila grafiska element lyfter fram det exotiska i produkterna, samtidigt som Frebaco Kvarns nya identitet tydligt kommuniceras.

Förpackningsdesign
1/3 Frebaco Kvarn: MatgrynerFörpackningsdesign
Förpackningsdesign
2/3 Frebaco Kvarn: MatgrynerFörpackningsdesign
Förpackningsdesign
3/3 Frebaco Kvarn: MatgrynerFörpackningsdesign