Fruktdryck

Fruktdrycker ”on the go”

Konsumtionen av drycker i konsumtionsfärdiga förpackningar ökar, och allt oftare efterfrågas drycker utan kolsyra. Vi fick därför i uppdrag att ta fram en design för de populära fruktdryckerna i en 25 cl förpackning. För att skapa så stora synergier som möjligt byggde vi vidare på designkonceptet för vardagssortimentet. Ett koncept med mycket glädje och sympati, samtidigt som det tar för sig i hyllan och förmedlar en fruktigt naturlig känsla.

Förpackningsdesign
Kiviks Musteri: FruktdryckFörpackningsdesign