Havre i kvadrat

Eget uttryck som stöttar varumärket

Stark konkurrens från bland annat EMV inom segmentet müsli och frukostflingor gjorde att Frebaco Kvarn ville stärka sin position. Som ett led i denna satsning ville man uppdatera designen på sina populära Havre2 flingor, samtidigt som man lanserade nya spännande smakvarianter.

Idego fick uppdraget att ta fram en uppdaterad design anpassad till befintliga Havre2 produkter, samt designa de nya lanseringarna.

Resultatet är en stark design som stöttar Frebaco Kvarns nya identitet, håller ihop familjen och vars egna uttryck lyfter fram havre2 i hyllan.

Frebaco: Havre i kvadrat
Frebaco: Havre i kvadratFörpackningsdesign