Blå band

Logotype

I arbetet med att vitalisera förpackningsdesignen fick vi också i uppdrag att uppdatera Blå Bands logotype. En logotype som är välkänd för de flesta svenskar, varför igenkänning var av högsta prioritet.

Den nya logotypen bevarar därför igenkänningen men har fått en mer lättläst typografi och ett tydligare, renare uttryck som hjälper till att skapa en starkare branding. Samtidigt har vi också skapat en logotype som trycktekniskt är betydligt lättare att arbeta med för att uppnå ett konsekvent uttryck oavsett media.

1/2 Före och efter
1/2 Före och efter
2/2
2/2