Välkommen att kontakta oss!

Kerstin Dahl
VD, Projektledare
0766-311 340
___________________________

IDEGO AB
Bohusgatan 4a
252 76 Helsingborg
info@idegodesign.se