Våra tjänster

Förpackningsdesign

Förpackningsdesign ligger oss extra varmt om hjärtat. Förpackningen är enligt de flesta den absolut viktigaste kanalen för ett produktvarumärke. Konsumenterna väljer sina produkter med hjälp av designen och det är också förpackningen som hjälper till att skapa förtroende och kommunicerar när produkten ska användas. En stark förpackningsdesign som lyfter fram produkterna i hyllan kan generera merförsäljning som snabbt betalar investeringen man gjort i design.

 När det gäller förpackningsdesign kan vi erbjuda följande tjänster:

Varumärkesplattformar/ Sortimentsstrategi/ Sortimentsstruktur/ Marknadsanalys/ Positionering/ Namnutveckling/ Konceptutveckling/ Varumärkesvård/ Design management/ Teknisk konsultation

 

Varumärkesidentiteter

Ett företags eller ett varumärkes identitet ska spegla de värden som man vill förmedla och måste därför vara konsekvent oavsett vilket media identiteten uppträder i. Vi vill skapa en enhetlig bild för mottagaren oavsett var han eller hon träffar varumärket. Annars riskerar man att skapa en otydlig bild och därmed förlora konsumenten. Detta ställer höga krav på insikter om kunder/konsumenter och hur olika medier kommunicerar.

Våra tjänster inom varumärkesidentiteter är:

Varumärkesplattformar/ Positionering/ Identitetskoncept/ Logotypeutveckling/ Namnutveckling/ Kommunikationskoncept/ Grafiska profilprogram

tjanster